Evakuace okolí muničního skladu

Ukončení evakuace 24.10.2014

Dnes v pátek ve 12:45hodin oznámila Policie ČR, že částečná evakuace v obci Vlachovice je ukončena. Občané se mohou vrátit do svých domovů.

Obec Vlachovice děkuje všem zasahujícím složkám i orgánům a obyvatelům za spolupráci.

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE

Pátek 24. října 2014 – evakuace Vrbětic, jihozápadní části Vlachovic a celého areálu Vlárských strojíren. Přerušení autobusové i železniční dopravy z dotčených obcí ve směru na Slavičín.

 • Ve 13:10 hod. je celá akce ukončena. Lidé se mohou vrátit domů, silnice jsou průjezdné.
 • Z Bohuslavic se evakuovalo 10 osob a z okolí zbrojovky 15, všichni vlastními prostředky.
 • Evakuační středisko v KD Vlachovice využilo dvacet občanů.
 • Elektřina byla vypnuta pouze ve Vlárských strojírnách.
 • Vrbětice a část Vlachovic opustilo 770 obyvatel – dva lidé byli umístěni v domově důchodců                v Loučce.
 • Dnešní evakuace je plánována od 8:00 do 16:00 hod.

23.10.2014

Obec Vlachovice vydává informaci k zítřejší – páteční – částečné evakuaci obyvatel z preventivně bezpečnostních důvodů

Evakuace v pátek 24.10. 2014 od 8:00 do asi 16:00 hodin se bude týkat celých Vrbětic, celé části Finské domky až po bytovku č.p. 314,  části Kút a Drahy. Evakuačním střediskem bude kulturní dům ve Vlachovicích.

Občané mohou nahlásit důležitá sdělení na mobilní čísla 725 121 157 nebo 724 070 067.

Provoz v mateřské i základní škole bude probíhat za mimořádných podmínek. Pokud mohou děti a žáci zůstat v domácí péči, ať rodiče informují vedení školy telefonicky.

ZŠ – , mobil – 777 011 267;        MŠ – .

Strava v MŠ bude zajištěna, žákům ZŠ zajistí stravu rodiče (větší svačina).

Během pátku může dojít v některých částech obce k přerušení dodávek elektrického proudu i plynu.

Budou uzavřeny komunikace v úseku Vlachovice – Haluzice a v úseku Vlachovice – Vrbětice – Slavičín.

Prosíme občany, aby dbali všech pokynů Policie ČR.

O ukončení evakuace Vás budeme informovat hlášením místního rozhlasu i  prostřednictvím těchto webových stránek.

 

Uzavření silnic během čtvrteční a páteční evakuace

Vrbětice požár muničního skladu
VÝBUCH MUNIČNÍHO SKLADU VE VRBĚTICÍCH
Ve čtvrtek 23. a v pátek 24. října budou v rámci bezpečnostně preventivních opatření uzavřeny i některé silnice. V této zprávě naleznete grafické vyznačení uzavírek.

Informace krizového štábu o průběhu evakuace

Zde můžete sledovat průběh evakuace okolí muničního skladu ve Vrběticích. Krizový štáb města Valašské Klobouky bude pravidelně tuto zprávu aktualizovat.
CELÁ ČTVRTEČNÍ AKCE BYLA V 16:10 HOD. UKONČENA

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Na valašskokloboucké radnici zasedá, po celou dobu bezpečnostně preventivní akce ve Vrběticích, Krizový štáb města Valašské Klobouky. Jeho úkolem je zabezpečit ubytování a stravu evakuovaným lidem, zajistit jejich dopravu a také informovat veřejnost o průběhu celé evakuace.

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE

Čtvrtek 23. října 2014 – evakuace jihovýchodní části obce Lipová a severozápadní části obce Vlachovice. Uzavření komunikace z obce Haluzice směrem na obec Vlachovice i obec Lipová. Zároveň uzavření severní části areálu Vlárských strojíren.

 • V 16:10 hod. je celá akce ukončena. Lidé se mohou vrátit domů, silnice jsou průjezdné.
 • Předběžný průzkum, který provádí krizový štáb ve Vrběticích, avizuje k zítřejší evakuaci 500 osob.
 • Ve Vlachovicích nebyla elektřina zatím odpojena.
 • Vlachovice – evakuovalo se 70 lidí, 1 osoba byla umístěna v evakuačním centrum v kulturním domě Vlachovice. Základní a mateřská škola ve Vlachovicích funguje v omezeném režimu (do školy přišlo 10 žáků, do školky 15).
 • Z Lipové se evakuovalo 150 lidí – 3 občany odvezli hasiči do Slavičína do infocentra, 1 osobu převezla sanitka Valašskokloboucké polikliniky do nemocnice ve Slavičíně. Všichni ostatní odjeli a ubytovali se dle vlastních možností.
 • 08:15 Schůzka krizového štábu – starosta Lipové včera po obdržení informací osobně obešel všechny domy, kterých se evakuace týká. Zprávu vyhlásil i obecním rozhlasem.
 • 08:00 Celý plánovaný prostor je uzavřen a všichni byli evakuováni.

Sandra Novotná Kollerová

Aktuální situaci – z pohledu novinářů, můžete sledovat např.:

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/aktualne-sledujeme-prubeh-evakuace-okoli-vrbetic-20141023.html

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/z-okoli-vybuchleho-municniho-skladu-dnes-evakuovano-375-lidi/1138552

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/aktualne-sledujeme-prubeh-evakuace-okoli-vrbetic-20141023.html

Obec Vlachovice děkuje všem, kteří se podílejí na řešení této mimořádné situace

Evakuace: ve čtvrtek – část Lipové a část Vlachovic. Uzavřena bude cesta z Haluzic na Vlachovice i Lipovou a také část zbrojovky. V pátek: Vrbětice, část Vlachovic a celý areál strojíren. Bude přerušena autobusová i železniční doprava a dodávky elektřiny i plynu. Místa mimo vyznačený okruh nejsou v ohrožení.

 

Odkazy

 

 

Výbuch munice ve skladu ve Vrběticích, den sedmý

ZLÍNSKO: Budeme evakuovat přilehlé obce.

Během včerejšího dne došlo k posunu v prozkoumávání míst postižených čtvrteční explozí.

Pyrotechnici potřebují důkladně prozkoumat konkrétní části areálu. Na společném jednání zástupců zasahujících složek a starostů dotčených obcí jsme stanovili preventivně bezpečnostní opatření. Jeho cílem je vyloučit jakékoliv ohrožení obyvatelstva v následujících dvou dnech. Z preventivně bezpečnostního důvodu je nezbytné evakuovat přilehlé obce. Ve čtvrtek to bude jihovýchodní část obce Lipová a severozápadní část obce Vlachovice. Uzavřena bude komunikace z obce Haluzice směrem na obec Vlachovice i obec Lipová. Také uzavřeme severní část areálu Vlárských strojíren.

V pátek budeme evakuovat obec Vrbětice, jihozápadní část Vlachovic a celý areál Vlárských strojíren. Bude také přerušena autobusová i železniční doprava z dotčených obcí ve směru na Slavičín.

Evakuace bude provedena od 7.00 hodin do 8.00 hodin ráno a předpoklad uzavření prostoru je od 8.00 hodin do 16.00 hodin odpoledne po oba dva dny.

Vyklizené objekty budou po celou dobu střežit policisté.

Žádáme všechny obyvatele, aby respektovali veškerá nařízení a výzvy policistů přímo na místě.

 1. října 2014, nprap. Monika Kozumplíková

 

Obec Vlachovice vydává informaci k zítřejší mimořádné situaci a částečné evakuaci obyvatel z preventivně bezpečnostních důvodů

Evakuace ve čtvrtek se týká občanů v části Drahy, Kúta a na Březíčku nad hřbitovem. Občané obdrží písemné informace. Evakuace je vyhlášena na čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin.

Evakuačním střediskem bude kulturní dům ve Vlachovicích.

Provoz v mateřské i základní škole bude probíhat za mimořádných podmínek. Pokud mohou děti a žáci zůstat v domácí péči, ať rodiče informují vedení školy telefonicky.

ZŠ – , mobil 777 011 267;

MŠ – .

Strava v MŠ bude zajištěna, žákům ZŠ zajistí stravu rodiče (větší svačina).

Informace o páteční evakuaci obdrží občané, kterých se bude týkat, písemně během čtvrtka.

Během obou dnů dojde v některých částech obce k přerušení dodávek elektrického proudu i plynu.

 Prosíme občany, aby dbali všech pokynů Policie ČR.

Budou uzavřeny komunikace Slavičín – Vlachovice,  Vlachovice – Haluzice přibližně od 8:00 do 16:00hod.

 

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality