21. stránka z celkem 32« První...10...1920212223...30...Poslední »

Výbuch munice ve skladu ve Vrběticích, 3. prosince 2014

Další výbuch v muničním skladu ve Vrběticích

Vrbětice požár muničního skladu
Informace o dalším výbuchu v muniční skladu ve Vrběticích. Dnes před sedmou hodinou ranní se ozvaly další neřízené výbuchy z Vrbětic. Do této chvíle jsou rány stále slyšet. Policie ČR uklidňuje veřejnost: situaci máme pod kontrolou.
07:45 hod. Z muničního skladu se ozývají neřízené výbuchy. Čekáme na bližší informace od Policie ČR.
08:15 hod. Policie ČR potvrdila neřízené výbuchy muničního skladu. Na 8:30 je svolán krizový štáb Valašských Klobouk
08:20 hod. Dle vyjádření policie je výbuch pod kontrolou. Maximálně bude uzavřena silnice v okolí areálu.
08:45 hod. Zpráva Policie ČR:
Dnes od 7.15 hodin se z areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích opět ozývají neřízené detonace doprovázené hustým stoupajícím dýmem. Pyrotechnici odjedou do terénu, kde budou zjišťovat příčinu výbuchů. Plánovaný odvoz materiálu a vyskladňování jsme zastavili. Bližší informace budeme poskytovat během dne.
08:58 hod. Zpráva HZS: Občané se nemají přibližovat k areálu, bezprostřední nebezpečí občanům nehrozí.
09:10 hod. Policie ČR evakuuje obce Lipová, Haluzice a areál bývalých Vlárských strojíren.
09:29 hod. Krizový štáb Valašské Klobouky:
– zasedá krizový štáb Valašských Klobouk a Luhačovic
– kompletně byly evakuovány obce Haluzice (do Loučky) a Lipivá (do Slavičína)
– v okolí areálu muničních skladů jsou uzavřeny silnice
– dle vyjádření policie se provádí průzkum, který má objasnit situaci ve Vrběticích, čeká se na vyjádření
pyrotechniků k dalším možným opatřením

Další informace hledejte na následujícím odkazu:

http://www.valasskeklobouky.cz/dalsi-vybuch-v-municnim-skladu-ve-vrbeticich/d-456747/p1=5597

 

Vánoční tvoření v knihovně

pozvánka-vánoční tvoření 2014

Ochotníci z Vizovic ve Vlachovicích

DIVADLO vlachovice listopad

V pátek 14. 11. 2014, v 19:30 hod. pro Vás pořádá O.s Dokopy v K.D Vlachovice další divadelní představení, tentokráte divadelního souboru – Divadlo nahodilých ochotníků z Vizovic. Těšit se můžeme na představení Posel z Liptákova, což je divadelní hra z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana.
Kromě této hry bude součástí představení i hra: POSEL SVĚTLA – Hra z budoucnosti. Cimrmanova utopie, která prozíravě varuje lidstvo před rozvojem vědy a techniky na úkor mezilidských vztahů. A rovněž hra VIZIONÁŘ – Hra z minulosti. V této hře vystupuje dokonce sama Smrt. Drama předznamenává proces znárodňování, ke kterému došlo v našich zemích po druhé světové válce.
Vstupné je tradičně dobrovolné. Více informací na www.dokopy.cz

Smuteční oznámení Milada Ovesná čp. 27

smuteční oznámení Milada Ovesná

Vzkaz od knihovnice

Ve středu ,12.11. 2014, bude knihovna zavřená – seminář va Zlíně.

Kampaň na podporu místní ekonomiky

TZ kampan

Informace Policie ČR k výbuchu munice ve Vrběticích

Průběžné informace o dění po výbuchu skladu ve Vrběticích najdete na odkazu:

http://www.policie.cz/clanek/vybuch-ve-skladu-ve-vrbeticich.aspx

 

 

Petice občanů Vlachovic-Vrbětic k výbuchu munice

Vážení spoluobčané! Pokud Vám není jedno, co se děje (neděje) pár kilometrů od nás, tak se připojte svým podpisem k níže uvedené petici.

Možnost podpisu je u:

Burdová Martina, Křekov 12, Pašková Eva, Křekov 17 a Místní knihovna

 

Petice občanů 27.10.2014

Evakuace okolí muničního skladu

Ukončení evakuace 24.10.2014

Dnes v pátek ve 12:45hodin oznámila Policie ČR, že částečná evakuace v obci Vlachovice je ukončena. Občané se mohou vrátit do svých domovů.

Obec Vlachovice děkuje všem zasahujícím složkám i orgánům a obyvatelům za spolupráci.

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE

Pátek 24. října 2014 – evakuace Vrbětic, jihozápadní části Vlachovic a celého areálu Vlárských strojíren. Přerušení autobusové i železniční dopravy z dotčených obcí ve směru na Slavičín.

 • Ve 13:10 hod. je celá akce ukončena. Lidé se mohou vrátit domů, silnice jsou průjezdné.
 • Z Bohuslavic se evakuovalo 10 osob a z okolí zbrojovky 15, všichni vlastními prostředky.
 • Evakuační středisko v KD Vlachovice využilo dvacet občanů.
 • Elektřina byla vypnuta pouze ve Vlárských strojírnách.
 • Vrbětice a část Vlachovic opustilo 770 obyvatel – dva lidé byli umístěni v domově důchodců                v Loučce.
 • Dnešní evakuace je plánována od 8:00 do 16:00 hod.

23.10.2014

Obec Vlachovice vydává informaci k zítřejší – páteční – částečné evakuaci obyvatel z preventivně bezpečnostních důvodů

Evakuace v pátek 24.10. 2014 od 8:00 do asi 16:00 hodin se bude týkat celých Vrbětic, celé části Finské domky až po bytovku č.p. 314,  části Kút a Drahy. Evakuačním střediskem bude kulturní dům ve Vlachovicích.

Občané mohou nahlásit důležitá sdělení na mobilní čísla 725 121 157 nebo 724 070 067.

Provoz v mateřské i základní škole bude probíhat za mimořádných podmínek. Pokud mohou děti a žáci zůstat v domácí péči, ať rodiče informují vedení školy telefonicky.

ZŠ – , mobil – 777 011 267;        MŠ – .

Strava v MŠ bude zajištěna, žákům ZŠ zajistí stravu rodiče (větší svačina).

Během pátku může dojít v některých částech obce k přerušení dodávek elektrického proudu i plynu.

Budou uzavřeny komunikace v úseku Vlachovice – Haluzice a v úseku Vlachovice – Vrbětice – Slavičín.

Prosíme občany, aby dbali všech pokynů Policie ČR.

O ukončení evakuace Vás budeme informovat hlášením místního rozhlasu i  prostřednictvím těchto webových stránek.

 

Uzavření silnic během čtvrteční a páteční evakuace

Vrbětice požár muničního skladu
VÝBUCH MUNIČNÍHO SKLADU VE VRBĚTICÍCH
Ve čtvrtek 23. a v pátek 24. října budou v rámci bezpečnostně preventivních opatření uzavřeny i některé silnice. V této zprávě naleznete grafické vyznačení uzavírek.

Informace krizového štábu o průběhu evakuace

Zde můžete sledovat průběh evakuace okolí muničního skladu ve Vrběticích. Krizový štáb města Valašské Klobouky bude pravidelně tuto zprávu aktualizovat.
CELÁ ČTVRTEČNÍ AKCE BYLA V 16:10 HOD. UKONČENA

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Na valašskokloboucké radnici zasedá, po celou dobu bezpečnostně preventivní akce ve Vrběticích, Krizový štáb města Valašské Klobouky. Jeho úkolem je zabezpečit ubytování a stravu evakuovaným lidem, zajistit jejich dopravu a také informovat veřejnost o průběhu celé evakuace.

PRŮBĚŽNÉ INFORMACE

Čtvrtek 23. října 2014 – evakuace jihovýchodní části obce Lipová a severozápadní části obce Vlachovice. Uzavření komunikace z obce Haluzice směrem na obec Vlachovice i obec Lipová. Zároveň uzavření severní části areálu Vlárských strojíren.

 • V 16:10 hod. je celá akce ukončena. Lidé se mohou vrátit domů, silnice jsou průjezdné.
 • Předběžný průzkum, který provádí krizový štáb ve Vrběticích, avizuje k zítřejší evakuaci 500 osob.
 • Ve Vlachovicích nebyla elektřina zatím odpojena.
 • Vlachovice – evakuovalo se 70 lidí, 1 osoba byla umístěna v evakuačním centrum v kulturním domě Vlachovice. Základní a mateřská škola ve Vlachovicích funguje v omezeném režimu (do školy přišlo 10 žáků, do školky 15).
 • Z Lipové se evakuovalo 150 lidí – 3 občany odvezli hasiči do Slavičína do infocentra, 1 osobu převezla sanitka Valašskokloboucké polikliniky do nemocnice ve Slavičíně. Všichni ostatní odjeli a ubytovali se dle vlastních možností.
 • 08:15 Schůzka krizového štábu – starosta Lipové včera po obdržení informací osobně obešel všechny domy, kterých se evakuace týká. Zprávu vyhlásil i obecním rozhlasem.
 • 08:00 Celý plánovaný prostor je uzavřen a všichni byli evakuováni.

Sandra Novotná Kollerová

Aktuální situaci – z pohledu novinářů, můžete sledovat např.:

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/aktualne-sledujeme-prubeh-evakuace-okoli-vrbetic-20141023.html

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/z-okoli-vybuchleho-municniho-skladu-dnes-evakuovano-375-lidi/1138552

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/aktualne-sledujeme-prubeh-evakuace-okoli-vrbetic-20141023.html

Obec Vlachovice děkuje všem, kteří se podílejí na řešení této mimořádné situace

Evakuace: ve čtvrtek – část Lipové a část Vlachovic. Uzavřena bude cesta z Haluzic na Vlachovice i Lipovou a také část zbrojovky. V pátek: Vrbětice, část Vlachovic a celý areál strojíren. Bude přerušena autobusová i železniční doprava a dodávky elektřiny i plynu. Místa mimo vyznačený okruh nejsou v ohrožení.

 

Odkazy

 

 

Výbuch munice ve skladu ve Vrběticích, den sedmý

ZLÍNSKO: Budeme evakuovat přilehlé obce.

Během včerejšího dne došlo k posunu v prozkoumávání míst postižených čtvrteční explozí.

Pyrotechnici potřebují důkladně prozkoumat konkrétní části areálu. Na společném jednání zástupců zasahujících složek a starostů dotčených obcí jsme stanovili preventivně bezpečnostní opatření. Jeho cílem je vyloučit jakékoliv ohrožení obyvatelstva v následujících dvou dnech. Z preventivně bezpečnostního důvodu je nezbytné evakuovat přilehlé obce. Ve čtvrtek to bude jihovýchodní část obce Lipová a severozápadní část obce Vlachovice. Uzavřena bude komunikace z obce Haluzice směrem na obec Vlachovice i obec Lipová. Také uzavřeme severní část areálu Vlárských strojíren.

V pátek budeme evakuovat obec Vrbětice, jihozápadní část Vlachovic a celý areál Vlárských strojíren. Bude také přerušena autobusová i železniční doprava z dotčených obcí ve směru na Slavičín.

Evakuace bude provedena od 7.00 hodin do 8.00 hodin ráno a předpoklad uzavření prostoru je od 8.00 hodin do 16.00 hodin odpoledne po oba dva dny.

Vyklizené objekty budou po celou dobu střežit policisté.

Žádáme všechny obyvatele, aby respektovali veškerá nařízení a výzvy policistů přímo na místě.

 1. října 2014, nprap. Monika Kozumplíková

 

Obec Vlachovice vydává informaci k zítřejší mimořádné situaci a částečné evakuaci obyvatel z preventivně bezpečnostních důvodů

Evakuace ve čtvrtek se týká občanů v části Drahy, Kúta a na Březíčku nad hřbitovem. Občané obdrží písemné informace. Evakuace je vyhlášena na čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin.

Evakuačním střediskem bude kulturní dům ve Vlachovicích.

Provoz v mateřské i základní škole bude probíhat za mimořádných podmínek. Pokud mohou děti a žáci zůstat v domácí péči, ať rodiče informují vedení školy telefonicky.

ZŠ – , mobil 777 011 267;

MŠ – .

Strava v MŠ bude zajištěna, žákům ZŠ zajistí stravu rodiče (větší svačina).

Informace o páteční evakuaci obdrží občané, kterých se bude týkat, písemně během čtvrtka.

Během obou dnů dojde v některých částech obce k přerušení dodávek elektrického proudu i plynu.

 Prosíme občany, aby dbali všech pokynů Policie ČR.

Budou uzavřeny komunikace Slavičín – Vlachovice,  Vlachovice – Haluzice přibližně od 8:00 do 16:00hod.

 

Aktuální informace z Vrbětic

Informace pro občany o aktuálním děním ve Vrběticích, kde ve čtvrtek 16. října 2014 dopoledne vybuchl muniční sklad.
Zprávy pravidelně aktualizujeme.
Infolinka krizového štábu: 974 666 555.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Čtvrtek 16. října 2014 – Výbuch v muničním skladu ve Vrběticích

(uvedený čas označuje dobu, kdy jsme zprávu obdrželi)

13:37Zpráva některých médií o nálezu obou pohřešovaných byla dementována, muži ve věku 56 a 59 let, kteří nejsou ze Zlínského  kraje, se stále pohřešují.

14:15

Stále platí zákaz vstupu do lesa v okolí 3 km od vojenských skladů, a to až do odvolání

14:15

Proběhl monitoring ovzduší chemickou laboratoří s negativním výsledkem. Krajská hygienická stanice Zlín stále sleduje ovzduší.

14:15

Žádné přímé riziko pro naše občany

14:40

Na místě jsou dva pyrotechnici. Jako první ale do zasaženého prostoru půjde robot.

17:15

Na místě stále ještě krouží vrtulník s termokamerou a do Vrbětic míří policejní posily a z Hlučína speciální hasící tank.

17:15

„Chtěli bychom  varovat všechny obyvatele, že v okolí až několika set metrů od místa výbuchu mohou být zbytky nebo celé kusy nebezpečné munice,“ upozornil mluvčí krajských hasičů Libor Netopil. „Pokud by někdo na fragmenty z místa výbuchu ve svém okolí narazil ať s nimi neprovádí žádnou manipulaci a nález neprodleně ohlásí na policii.“

18:30

Silnice z Vlachovic do Slavičína je průjezdná.

Zpráva policie

 

17. října 2014

08:00

Podle závěrů velení štábu zásahu bude v následujících dnech prováděn především pyrotechnický průzkum místa události a jeho okolí. Po celou dobu zásahu bude okolí areálu střeženo policisty.

18:00

Pro podnikatele a obyvatele okolních obcí zřídl krizový štáb infolinku, na které se mohou získat veškeré informace. Její číslo je 974 666 555

18. října 2014

13:00 http://www.novinky.cz/krimi/350926-do-mist-vybuchu-skladu-munice-miri-obrnena-kolona.html

19. října 2014

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pyrotechnici-ve-vrbeticich-likvidovali-nalezenou-munici/1136921

21. stránka z celkem 32« První...10...1920212223...30...Poslední »
| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality