BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL

RIZIKA A CHARAKTER MOŽNÉHO OHROŽENÍ ORP VALAŠSKÉ KLOBOUKY – soubor zde

RIZIKA A NEBEZPEČÍ – VÍCE RAD A INFORMACÍ – CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ soubor zde

OCHRANA OBYVATELSTVA také zahrnuje:

Koncepce ochrany obyvatelstva   soubor zde

Pro případ ohrožení – příručka   soubor zde

Varování – příručka  soubor zde

Evakuace – příručka  soubor zde

U krytí – příručka   soubor zde

Havárie s únikem nebezpečných látek – příručka  soubor zde

OCHRANA PŘED POVODNÍ

Ochrana před povodněmi – příručka soubor zde

Po povodni – příručka soubor zde

ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM PRO BEZPROSTŘEDNÍ A KOORDINOVANÉ FUNGOVÁNÍ OCHRANY ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU OBČANŮ JE JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT MIMOŘÁDNOU UDÁLOST – zde

TÍSŇOVÉ  VOLÁNÍ

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 158
ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
JEDNOTNÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112

Stálou hlídku PČR obvodního oddělení Valašské Klobouky se sídlem na ulici Cyrilometodějská ve Valašských Kloboukách, lze také kontaktovat od 07,00 hod do 15,30 hod na telefonu 974 666 771 a na mobilním telefonu – 725 292 343 v  mimopracovní dobu.

Požár nebo jinou mimořádnou událost lze také ohlásit na požární stanici HZS, ulice Brumovská ve Valašských Kloboukách – telefon 950 671 111.

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality