BIODPAD – nabídka občanům

Oznamujeme občanům, že máme pravděpodobnou možnost čerpat dotace na

zakoupení minikompostérů,

které mohou sloužit ke kompostování a následnéu zpětnému využití zkompostované trávy a bioodpadů z domácností.

Vybízíme případné zájemce znaší obce, aby se  z á v a z n ě   přihlásili do úterý 2.4.2013:

– žádost s uvedením jména a čp. vhazujte do schránky na OU
– v úřední hodiny na OU                                                                                                                                                                                                       – elektronická podatelna na webových stránkách obce
– e-mai: podatelna@krekov.cz
Předpokládaný doplatek na jeden kompostér bude činit 200-300 kč, což je 10% z celkové pořizovací ceny. Na základě dostatečného počtu přihlášených zájemců požádáme o dotaci.

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality