akce zrealizované

Zateplení obecního úřadu Křekov

investiční akce,realizace v r.2014

Bylo provedeno zateplení obvodových stěn,podlahy ve dvou místnostech – kancelářích, výměna oken a zateplení stropu ze strany půdního prostoru.

Projekt byl financován z 90-ti% způsobilých výdajů za podpory Státního fondu životního prostředí (SFŽP), operační program Životní prostředí (OPŽP)

Financování:       Vlastní zdroje                Dotace              Celkem

      548 829 Kč        1 058 306 Kč      1 607 135 Kč

 

Konečně v suchu – hydroizolace budovy obecního úřadu

část akce je investiční a část neinvestiční,realizace v r.2014

V úrovni stávající podlahy nebo těsně nad podlahou (v úrovni spáry) bylo provedeno podřezání stavby strojně a vložení hydroizolace.Na zděné části objektu z nepálených cihel byla provedena sanace pomocí chemické injektáže.Následně byla nanesena sanační omítka.

Přes Místní akční skupinu Ploština jsme získali 90% uznatelných nákladů ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

Financování:        Vlastní zdroje              Dotace                 Celkem

              123 823 Kč            301 421 Kč          425 244 Kč

 

PO – osobní ochranné zásahové prostředky

neinvestiční akce,realizace v r.2013

Bylo zakoupeno: zásahová hadice 2 ks, 5 párů zásahových rukavic a 5 ks přileb.

Financování:          Vlastní zdroje               Dotace              Celkem

          14 180 Kč             25 000 Kč           39 180 Kč

 

Hložecká kaple – střecha pro modlitbu i odpočinek

investiční akce,realizace v r.2013

Ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) jsme získali prostřednictvím Místní akční skupiny Ploština 90% způsobilých výdajů na výměnu střešní konstrukce. Jednalo se o sundání  stávající střešní krytiny ,klempířských prvků,podbití a pobití a nahrazení za nové.

Místní truhlář Roman Vaculčík provedl obnovu veškeré truhlářské práce na kapli bez nároku na odměnu.

Financování:         Vlastní zdroje                   Dotace             Celkem

  34 808 Kč              100 879 Kč        135 687 Kč

 

Obecní  úřad Křekov – střecha pro všechny

neinvestiční akce,realizace v r.2013

Byla opravena střecha na budově obecního úřadu – výměna střešní krytiny, drobné opravy podbití a pobití konstrukce,truhlářské  a klempířské práce.

90%  ze způsobilých výdajů bylo financováno za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) přes Místní akční skupinu Ploština.

Financování:          Vlastní zdroje                       Dotace             Celkem

                                          97 680 Kč                 283 585 Kč         381 265 Kč

 

Modernizace místní komunikace

investiční akce, realizace v r.2012, vypořádání akce v r. 2013

Byly opraveny místní komunikace bez  podstatných změn šířkového či  výškového řešení.Stavbou byla modernizována  komunikace v centrální části obce prakticky kompletně.

Projekt byl z 87% uznatelných nákladů financován za podpory Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)

Financování:            Vlastní zdroje                Dotace                 Celkem

1 369 479 Kč        3 515 535 Kč        4 885 014 Kč

 

Zpracování nového územního plánu obce Křekov 

investiční akce,zahájení v  10/2012  –  ukončení 11/2012

Předmětem plnění bylo Zpracování návrhu územního plánu obce Křekov – čistopis návrhu územního plánu.

70% z celkových nákladů hradil Zlínský kraj.

Financování:              Vlastní zdroje                Dotace                 Celkem

48 600 Kč          111 000 Kč           159 600 Kč

 

Prodloužení  vodovodu Paseky – směr Hložec

investiční akce,realizace v r. 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Byl prodloužen vodovodní řád ke Kolaříkům , směr Hložec z vlastních prostředků.

Financování:                Vlastní zdroje              Dotace                Celkem

106 169 Kč                         0             106 169 Kč

 

Zahájení automatizace knihovny, zlepšení služeb pro čtenáře

neinvestiční akce,realizace v r. 2012
Do místní knihovny bylo zakoupeno nové výkonné PC,záložní zdroj za účelem půjčování a poskytování dalších služeb čtenářům.K PC byl dokoupen stůl a kancelářská židle.Dále byl pořízen a nainstalován scanner – čtečka, což vede k zahájení automatizace knihovny a tedy ke zlepšení služeb pro čtenáře.

63% z celkových nákladů jsme pořídili z dotace Ministerstva kultury.

Financování:            Vlastní zdroje                   Dotace                    Celkem

9 310 Kč               16 000 Kč                  25 310 Kč

 

Kola, kopyta, boty-naučný dvoreček (rekonstrukce dětského hřiště)

investiční akce,realizace v r.2011

ukončení administrace: 5/2012

Nosným cílem projektu byla prezentace mikroregionu Ploština umístěním samostatného prvku s názvem Naučný dvoreček a informační mapy Vizovických vrchů.Byly pořízeny další hrací prvky: kolotoč,houpačky a horolezecká stěna.

70% z uznatelných nákladů bylo financováno za podpory Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) přes Místní akční skupinu Ploština.

 Financování:               Vlastní zdroje                       Dotace                         Celkem

171 996 Kč                 399 000 Kč                     570 996 Kč

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality