Farní den 26. 8. 2017

Oznámení z farního úřadu.

Otec František vybízí  dobrovolné ženy – kuchařky, které by něco drobného upekly na farní den, jako v minulém roce a přinesly na společný stůl před zahájením na faru.

Děkuji předem  a připomínám, že farní den je zpřístupněn pro všechny lidi dobré vůle z naší farnosti.

Farní den je tuto sobotu a zahájení bude v 15.00 hod. před kostelem.

Vše dobré přeje o. František, vlachovický farář.

P. ICLic. ThLic. František Cinciala

Římskokatolická farnost Vlachovice

www.farnostvlachovice.cz

IČO: 62181416

Vlachovice 66, 763 24 Vlachovice

tel.: 731 621 110

kancelář: 734 261 905

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality