Hlášení ze dne 21. 3.

  • Firma JUKKA bude prodávat zítra, tj.ve středu dne 22. března 2017 v čase  11:30 – 12:00 hodin u obecního úřadu v Křekově následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod, a jiné. Více informací najdete na letácích ve Vašich poštovních schránkách.
  • Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy, které blokují jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady. K tomu, aby se předešlo požárům nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti. Občané dbejte bezpečnostních podmínek při pálení rostlinných materiálů! Zákon o požární ochraně stanovuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám tzv. ohlašovací povinnost. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Více na http://www.hzscr.cz/clanek/spalovani-horlavych-latek-na-volnem-prostranstvi-evidence-paleni-413754.aspx.

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality