Hlášení ze dne 27. 4. 2017

Nikol drůbež nabízí k prodeji kuřice různých barev, chovné kohouty, roční slepice, krůty, housata, káčata, krmné směsi a vitamíny. Prodej se uskuteční dnes v době od 13:15 – 13:30 hodin u bývalých potravin.

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpad je povinen zaplatit každý poplatník dle obecně závazné vyhlášky do 30. dubna příslušného roku. Poplatníkem je každá osoba, která má v obci trvalý pobyt, dále pak je poplatníkem osoba, která vlastní v obci rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná jiná fyzická osoba. Osvobození platí pro poplatníky, kteří v obci dlouhodobě nežijí, Ti se musí prokázat patřičným dokladem. Poplatek 300,- kč můžete zaplatit v hotovosti na obci nebo bezhotovostně na účet obce č. ú.: 1406149379/0800

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality