Instalace sběrné nádoby E – BOX

V rámci zvýšení kvality třídění odpadu jsme nainstalovali v budově OÚ sběrnou nádobu E-BOX. Nádoba je určena na sběr drobných elektrozařízení, jako jsou kalkulátory, počítačové myši,klávesnice, MP3přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVDpřehrávače… Menší nádoba slouží na sběr vybitých baterií. K využití občanům slouží kdykoliv v úředních hodinách. Tříděním výrazně napomůžeme ke zlepšení kvality životního prostředí a recyklaci materiálů.

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality