Jarní třídění odpadu

Oznamujeme občanům, že se postupně v naší obci začne svážet a třídit odpad. Přistavení kontejnerů a termíny svozů budou upřesněny. Všechny odpady skladujeme u budovy bývalého pohostinství.

BIO – ODPAD

odpad vkládejte do kontejneru postupně od zadní části až do naplnění

Mezi biodpad patří:listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny,dřevěný popel, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů,  spadané ovoce atd.

Mezi biodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

POZOR! Nepoštěpkované větve ze stromů a keřů do bio-odpadu nepatří! Pokládejte vedle biokontejneru.

 NEBEZPEČNÝ ODPAD

sběr od 21. dubna, do úterý 28. dubna 2015

Mezi nebezpečný odpad patří: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, tuky, domácí chemikálie, léky, tonery, inkousty, zářivky, úsporné žárovky, zbytky čistících prostředků a umělých hnojiv, repelenty, PVC, linoleum, instalatérské trubky, akumulátory

KOVY

Mezi kovy patří: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

ELEKTROODPAD-pouze v kompletním stavu!

Mezi elektroodpad patří: televize, rádia, ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, kalkulačky, tiskárny, PC, fotoaparáty, elektrické nástroje, elektrické hračky, telefony.

POZOR! Mezi elektroodpad nepatří: elektrozařízení v demontovaném stavu.

 

 

 

 

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality