O obci

Znak obce Křekov

Vlajka obce Křekov

 

Právo užívat vlajku obci Křekov udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14.3.2002. 

Obci bylo uděleno také právo užívat znak.

Číslo rozhodnutí: 100

 

Popis vlajky:     Zelený list se žlutou korunou v dolní polovině, prostrčenou dvěma bílými odvrácenými krojidly hrotem k hornímu okraji. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Popis znaku: V zeleném štítě dvě stříbrná vztyčená odvrácená krojidla prostrčená zlatou korunou.

 

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality