Turistické zajímavosti

Nejvýznamnější památky

Dva kilometry od obce, na vršku Hložec, je kaple Panny Marie – Královny míru dostavěna v roce 1953 na místě staré barokní kaple.  Jedná se o připomenutí tatarského vpádu v roce 1663 a kuruckých válek v letech 1704 – 1711.

O vzniku této kaple se vypráví zajímavá legenda, kterou vyprávěla Veronika Plšková z Křekova: „Tataři a Kumáni vpadli do zdejšíc pokojných vsí, pálili a vraždili. Lidé ze strachu před nimi prchali do hor, kde si zřizovali skrýšeNepřátelé však použvali při pátrání po ukrytých lidech psů s dvěma čenichy, kteří vyslídili každého člověka. Při jedné těžké šarvátce mezi vetřelci a obránci byl jeden z vojáků těžce poraněn, snažil se zachránit útěkem do hložeckých hor. Ve své beznaději volal voják k Matce Boží o záchranu, a tu se mu Panna Maria zjevila v korunách stromů a ukázala mu na starý práchnivý buk, aby se v něm skryl. Buk se za vojákem podivuhodně uzavřel, a tak se voják zachránil. Z vděčnosti za svou záchranu postavil na tomto místě voják po válce malou kapličku ke cti Panny Marie. Obyvatele okolních vsí zde putovali, aby se modlili za své padlé příbuzné.“

Každoročně se u kaple konají poutě věřících ze širokého okolí.

Pouť zimní bývá vždy třetí sobotu v roce a pouť letní poslední neděli v červenci.

Kapli Panny Marie – Královny míru postavili v roce 1953 pod vedením p. Matýska zedníci z vlachovské farnosti vlastními silami a z vlastních zdrojů.  Návrh kaple vypracoval František Rafaja, hlavní obraz znázorňující zdejší zázrak namaloval Jaroslav Skryja. Po pětileté odluce byla obnovena poutní tradice.

V útrobách kaple je zvon z roku 1761 olomouckého zvonaře Wolfganga Strauba. Ten plní po opravě v Brně roku 1955 (doplněno srdce a dubová koruna) svou funkci dodnes.

 

 

 

 

 

 

V obci se také nachází památník obětem z fašistické okupace, při které položili svůj život manžele Marie a Josef Kolaříkovi dne 24.10 1942 v koncentračním táboře Mauthausenu

Přírodní zajímavosti

Přírodní památka Podskaličí představuje údolní, do značné míry kulturní louku. Je situována na pravém břehu potoka Smolinky mezi vrchy Skalice (kóta 444 m n.m.) a Vincúch (456 m n.m.). Leží v nadmořské výšce 365 až 370 m, asi 1,5 km severně od obce Křekov, katastrální území Křekov. Bohatá je populace šafránu bělokvětého (Crocus albiflorus) na jedné ze dvou lokalit vyhlášených k ochraně tohoto druhu na Valašskokloboucku (druhou lokalitou je přírodní památka Smolinka). Podskaličí je významná nejen z hlediska botanického. Přirozený tok potoka s pobřežní vegetací, okolní zalesněné svahy a údolní louka vytvářejí komplex s vysokou krajinářskou hodnotou.

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality