Obecní brigáda 2016 – zhodnocení

Uplynulou sobotu, dne 2. dubna, jsme svolali  po dlouhé době obecní brigádu. Mile nás překvapila hojná účast našich spoluobčanů, díky kterým se podařilo udělat kus naplánované práce.

Průběžně se v tento den zapojilo kolem 20-ti našich spoluobčanů. Někteří pracovali od rána po celou dobu, jiní přišli pomoct tak, jak jim to čas, případně malé děti dovolili.

Hlavní část se odehrávala na dětském hřišti, kde jsme upravili a oddělili hrací prostor od zatravněných částí vybagrováním a položením odkůrovaných klád.

Díky Pavlovi Staníkovi, Petrovi Ovesnému a zastupitelům, kteří poskytli potřebné nářadí a techniku, nám šla práce lépe od ruky.

Dále jsme odstranili uhnívající oplocení v okolí památníků padlých u budovy OU.

Pořezali jsme a naskládali dříví za OU a u ohniště za obcí u cyklopointu.

Ořezali  jsme stromy a uklidili klestí u hlavní cesty při vjezdu do obce

K dobré náladě a pracovnímu elánu přispělo počasí, ale také cimbálovka Slavičan, dále pak Dareband, či Čechomor.

Příjemné dopoledne jsme zakončili opékáním. Budeme se těšit na další takové pracovní setkání spoluobčanů.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem zúčastněným.

Mrkněte na foto 🙂

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality