Petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu dorazila až do Sněmovny

Petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice, kterou podepsalo téměř 5000 občanů, byla 13.1.2015 jediným bodem programu 12.schůze  petičního výboru  Poslancké sněmovny Parlamentu ČR.

Iniciátoři petice využili možnosti veřejně projednat jednotlivé body výše zmíněné petice za účasti zástupců Ministerstva vnitra, obrany a Českého báňského úřadu. Spolek „za zdravé Valašsko “ vypracoval pro toto jednání souhrnnou zprávu, která obsahovala nejen důvody vzniku petice, ale především odůvodněné otázky týkající se vrbětického areálu, provádění kontrol a také nevyjasněných okolností schvalovacích procesů. Jednání se zúčastnili také starosta obce Lipová, Miroslav Pala a starostka Haluzic, Stanislava Zvonková.

Téměř tříhodinová debata ukázala, že Policie ČR nikdy nezkoumala, co je obsahem jednotlivých beden, které jsou v tomto areálu uskladněny. Plně důvěřovala subjektům, které si jednotlivé sklady pronajímaly. Ministerstvo obrany konstatovalo, že nájemci si nepřejí zveřejnit smluvní vztahy a také se snažilo vysvětlit, proč je určitá část pozemků ve vlastnictví společnosti Excalibur Army. Český báňský úřad potvrdil, že ve schvalovacích dokumentech společnosti Bochemie není uvedena informace o tom, že recyklace raketového paliva bude probíhat v areálu, kde se skladují tisíce tun munice. Zvukový záznam z celého jednání je k dispozici na webových stránkách Poslanecké sněmovny PČR.

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3906&ido=1117&td=22&cu=12

 

Na závěr tohoto jednání přijal Sněmovní petiční výbor usnesení, kde má vážné pochyby o dodržování zákonů a podzákonných norem při zprávě a provozování areálu muničního skladu Vrbětice včetně povolovacích řízení. Žádá vládu, aby připravila úpravy legislativy, která vyloučí opakování kauzy Vrbětice a aby občanům dotčených obcí zajistila kompenzaci škod a ty následně vymáhala po vinících. Dále žádá vládu, aby sdělila odpovědi na otázky petentů, vyplývajících ze souhrnné zprávy spolku „za zdravé Valašsko“.

Iniciátoři petice tak budou i nadále pečlivé sledovat jednání ústavních činitelů v této kauze a budou se snažit informovat obyvatele okolních obcí o nových skutečnostech, týkajících se této mimořádné události. Připomínáme, že jednání Poslanecké sněmovny PČR, které bylo přerušeno 12.12.2014 bude pokračovat 20.1.2015.

Icon of Usnesení Petičního Výboru Ze Schůze Dne 13  Ledna 2015 Usnesení Petičního Výboru Ze Schůze Dne 13 Ledna 2015 (33.4 KiB)

Icon of Souhrnná Zpráva Spolku Za Zdravé Valašsko Souhrnná Zpráva Spolku Za Zdravé Valašsko (972.0 KiB)

DSCF2350DSCF2288DSCF2285DSCF2230převzato: www.vlachovice.cz

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality