Upozornění pro majitele psů

Vzhledem k tomu, že se v naší obci opakovaně vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi,kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích,ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky, upozorňujeme jejich majitele,aby si tyto psy zabezpečili.Kdo nezajistí zvíře proti úniku,porušuje zákon a dopouští se dle zákona 246/1992 Sb, § 27 odstavce 2, písmeno f) porušení povinností, za které může být uložena peněžní pokuta. Doufáme, že majitelé těchto psů zajistí nápravu a umožní ostatním občanům naší obce svobodný a bezpečný pohyb na všech veřejných prostranstvích.

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality