UPOZORNĚNÍ všem majitelům psů a koček!

Sdružením myslivců Křekov a Lipina jsme byli upozorněni na skutečnost, že se v poslední době  rozmnožily případy volně pobíhajících psů po honebních pozemcích místního, ale i okolních mysliveckých sdružení, kdy psi prokazatelně štvou zvěř, zvěř stresují nebo zvěř přímo nebo nepřímo  usmrcují. Zákon o myslivosti v § 10 odst. 1 výslovně zakazuje vlastníkům psů je nechat volně v honitbě. Myslivecká stráž může ze zákona zastřelit psa nebo kočku 200 m od oplocení nejbližšího trvale obydleného domu, nebo psa prokazatelně pytlačícího !

Rovněž se zakazuje volné pobíhání psů po obci!

Pobíhání pejsků po obci upravuje § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání ( jedná se o přestupek a v našem případě řeší přestupek III. obec, t.j. přestupková komise ve Valašských Kloboukách )

...

| přesný čas
kalendář jmen

Aktuality